Onder leiding van Hans Nieuwenhuijsen, Martijn Kos & Jan Smit.

Locatie: Naturalis te Leiden
Inloop vanaf 10.00 uur, we beginnen om 10.30 en sluiten af om 16.00 uur.

Let op: bij het binnenkomen een mondkapje dragen!
Wanneer je op je plek zit kun je deze af doen. Wanneer je echter gaat lopen, naar de koffie, het toilet, etc. moet deze weer op. Je kunt je eigen lunch meenemen, of een lunch gebruiken in het restaurant van het museum, hoewel momenteel niet duidelijk is of dat dan open is. De lunch wordt in een andere ruimte gebruikt, dan waar de mikroskopen staan.

In november zal het boekje “Bijen determineren deel 2’ verschijnen. Hierin staan determinatietabellen voor de bijen van de genera Andrena, Bombus, Lasioglossum, Halictus, Hoplitis en Osmia. Op de studiedag gaan we aan het werk met de genera Andrena, Bombus, Hoplitis en Osmia. De beide andere genera zijn in januari van dit jaar aan de beurt geweest.

 • De ontvangst is in “De Tribune”, met koffie en thee. Hier worden we ontvangen door onze voorzitter Regina Oors.
 • Frederique Bakker van Naturalis zal enkele huishoudelijke (corona-) mededelingen doen.
 • Ter inleiding op de groepen waarmee we gaan werken, wordt er een korte inleiding gegeven.
 • Daarna gaan we zelf aan het determineren in enkele andere ruimtes, waar microscopen staan. Uiteraard op 1,5 m. afstand. Neem je eigen bijenmateriaal mee. Mogelijk is er ook wat materiaal van het museum zelf, dat je kunt gaan determineren.Corona
  Uiteraard is een en ander sterk afhankelijk van wat de regering voor coronamaatregelen treft en wat de leiding van Naturalis voor voorwaarden stelt. Het kan zijn dat de studiedag op korte termijn wordt afgeblazen, of juist wel door gaat. Alles is momenteel nog onzeker.Opgave
  We willen ons goed aan de corona-voorschriften houden, daardoor is er plek voor maximaal 15 deelnemers. Graag zo spoedig mogelijk op geven, doch uiterlijk 2 januari. Naturalis vraagt of we van te voren een lijst van deelnemers kunnen sturen.
  Opgave bij Erik van der Spek

  Wanneer je verhinderd bent of ziek, geef dat a.u.b. zo snel mogelijk door, dan kunnen we iemand van de reservelijst laten komen.