• 23-4-2022 Voorjaarsexcursie Het Zwin en Retranchement, max 15 deelnemers, 30-4 reservedatum
  • 6-8-2022 Zomerexcursie Ooijpolder i.v.m. 5000-soorten jaar, 13-8 reserve datum
  • 17-9-2022 studiedag bladwespen, Natuurmuseum Tilburg

Aanmelding via: secretaris@hymenoptera-nev.nl