hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie

Agenda 2017

Voor een overzicht van de 'Aculea'-activiteiten in Vlaanderen raadpleeg: agenda 2017

5 augustus 2017 Zomerexcursie

De zomerexcursie voor de leden van de hymenoptera-werkgroep gaat op de eerste zaterdag van de maand augustus naar de Strijbeekse Heide en de Chaamse bossen. Achtergrond informatie

Aanmelding voor deze excursie graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep:
Verzamelpunt: Eetcafé D’n Brooy, Chaamseweg 21, 5126NE Gilze. Tijdstip: 10.00 uur.

6 mei 2017 Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie - in 2016 door slecht weer afgelast - voor de leden van de hymenoptera-werkgroep gaat op 6 mei naar 't Roegwold in Groningen. Reservedatum: 13 mei.

’t Roegwold is het voormalige herinrichtingsgebied Midden-Groningen net ten oosten van de stad Groningen. Een gebied met oude én steeds meer nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al bestaande natuurgebieden zijn de afgelopen jaren heringericht en vormen nu ruim 1700 hectare van het Natuurnetwerk in Groningen. In 2014 kreeg het de nieuwe naam: ’t Roegwold.

In het deelgebied Westerpolder heeft de eentonige grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en rietorchis en vogelsoorten als de roodborsttapuit en kleine karekiet.

In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en hoger gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn herbergen vogelsoorten als baardmannetje en porseleinhoen. Afgelopen jaren is het 650 hectare tellende moerasgebied Dannemeer ingericht. Hier ontwikkelen zich uitgestrekte riet- en moeraslanden met open water, bosjes en graslanden vol kruiden.

Aanmelding voor deze excursie graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep:
Verzamelpunt: Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofweg 81a, Kolham. Tijdstip: 10.00 uur.'t Roegwold

© foto: Staatsbosbeheer
Activiteiten in 2016

Studiedag 9 januari 2016 Naturalis

De jaarlijkse studiedag van de Hymenoptera-werkgroep wordt dit jaar gehouden op 9 januari 2016, start om 10.30 uur. Wederom zijn we te gast bij Naturalis in Leiden (ingang collectietoren). Voor de leden is er een aantrekkelijk en afwisselend programma (lid worden?):

Wim Klein vertelt over de Wespen van Buthan, waarna

Anne Jan Loonstra dichter bij huis blijft en vertelt over de Bijen in de stad Groningen.

Rinus Sommeijer legt uit wat de Cursus Bees & Pollination in Costa Rica inhoudt. Na de lunch vertelt

Menno Reemer over het Bijenlandschap in het Groene Hart, en dat ligt dan weer in NL.

Frank van de Meer, de specialist van groefbijen, geeft de presentatie 'Mooi rood is niet lelijk', over het rood op de abdomen van mannetjes Groefbijen (foto rechts),

Aad van Diemen licht ons in over 'Voorlichting over Wilde Bijen', waarna

Erik van der Spek ingaat op de problematiek van 'Honingbijen in Natuurgebieden'.

Stijn Schreven peilt vervolgens uw mening over 'Naar een NL-veldgids voor bijen?'.

Jan Smit hoopt om 16.00 uur de dag af te sluiten.

Aanmelding voor deze gratis studiedag (zelf lunch meenemen) graag via een e-mail naar de secretaris van de werkgroep vóór 5 januari 2016:

Verslag

Meer dan 40 deelnemers waren aanwezig, een record! Van iedere presentatie komt een verslag in het eerstvolgende nummer van Hymenovaria.

De volgende pdf's (soms grote bestanden) zijn opvraagbaar:

De wespen van Bhutan - Wim Klein (3,4mb)

Bijen in Groningen - Anne Jan Loonstra (0,5mb)

Flyer Cursus Costa Rica - Rinus Sommeijer (0,5mb)

Bijen in het Groene Hart - Menno Reemer (5 mb)

Concurrentie Honingbijen-Wildebijen - Erik van der Spek (0,8mb)

Veldtabel Bijen - Foto determinatie - Stijn Schreven (1,5mb)
Activiteiten in 2015

22 augustus 2015 Zomerexcursie

De zomerexcursie voor de leden van de hymenoptera-werkgroep was op 22 augustus. De excursie werd gehouden in De Kampina waar we te gast waren bij Natuurmonumenten.
Er werden zes plots bezocht, waar geïnventariseerd werd en mogelijk beheervormen ter verbetering van het biotoop besproken werden.

De Kampina

© foto: Erwin de Hoop/Natuurmonumenten

Harkwesp © foto: Huib Koel

11 juli 2015 Voorjaarsexcursie

De voorjaarsexcursie 2015 ging naar het Zuidhollandse eiland Goeree. Aldaar zijn de Westduinen, Preekhilpolder en Springertduinen bezocht.

Er waren 20 deelnemers aan deze excursie van de Werkgroep mieren en de sectie Hymenoptera van de NEV. Opvallend was dat het gedrag van de leden enige relatie had met hun soortgroep; sociaal versus overwegend solitair.

De zeldzame harkwesp, zie foto hierboven, (Bembix rostrata) bleek op alle locaties redelijk algemeen te zijn.

De excursie-foto's zijn gemaakt door Erik van der Spek

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015 - Duinen van Goeree

Voorjaarsexcursie 2015
Duinen van Goeree

10 januari 2015

De studiedag 2015 ging over Osmia, de metselbijen.
Deze dag werd gehouden in Naturalis, het ochtendgedeelte met een presentatie door Hans Nieuwenhuijsen, het middaggedeelte in 'Live Science', het natuurmuseum. Daar werden osmia's gedetermineerd. Museumbezoekers kregen uitleg over onze solitaire bijen en de metselbijen in het bijzonder. Ouders en kinderen kregen uitleg hoe je, kijkend door een binoculair, specifieke kenmerken kan onderscheiden.

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Ochtendprogramma
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Collectietoren
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Live Science
januari 2015
© foto: Albert de Wilde

Studiedag Osmia-januari 2015

Studiedag Osmia Live Science
januari 2015
© foto: Albert de Wilde


Activiteiten in 2014

Naast de jaarlijkse studiedag in januari organiseert de sectie een voorjaarsexcursie en een zomerexcursie, bijvoorkeur in gebieden waar de terreinbeheerder meer wil weten over het voorkomen van bijen en wespen. Daarnaast gaat er een afvaardiging naar het tweejaarlijkse internationale symposium in Stuttgart.

Voorjaarsexcursie 2014

De voorjaarsexcursie werd gehouden rondom de St. Pietersberg in Zuid-Limburg. Met fraai voorjaarsweer bezochten circa 20 leden de groeve en de terreinen er omheen. Eén van de leuke waarnemingen betrof de Zuidelijke langhoornbij, zie foto hiernaast.

Zomersexcursie 2014

Deze werd begin augustus gehouden in het Vechtdal bij Ommen in Overrijssel. Met een kleine groep van 7 hymenoptera-deskundigen is zowel het heidegebied als het beekdal onderzocht. Gevonden soorten waren: Pluimvoetbij, Heizijdebij, Heidezandbij en Slobkousbij. Op het grasklokje in het beekdal werd de Klokjesdikpootbij gevonden. Honingbijen vlogen ook in het natuurgebied, niet verwonderlijk gezien de bijenkasten aan de rand van het gebied.

Hymenopterologen Tagung Stuttgart 2014

3-5 oktober. Tweejaarlijks internationaal symposium over hymenoptera. Met lezingen, posterpresentaties en ontmoetingen. Deel engels-, deels duitstalig. Kijk hier voor het programma: Hymenopterologentagung-2014.pdf. Dit jaar met een bijdrage door Wijnand Heitmans:
'Prey stage availability and sex allocation in Ampulex fasciata'

Zuidelijke langhoornbij

Zuidelijke langhoornbij (man)
St. Pietersberg - voorjaarsexcursie 2014
© foto: Albert de Wilde

Zomerexcursie Vechtdal - Ommen

Zomerexcursie 2014
Vechtdal - Ommen
© foto: Erik van der Spek

Zomerexcursie Vechtdal - Ommen

Zomerexcursie 2014
Vechtdal - Ommen
© foto: Erik van der Spek

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2017