Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft december 2016 opdracht verleend aan EIS Kenniscentrum Insecten en andere Ongewervelden om een basisrapport te schrijven met een voorstel voor een nieuwe Rode Lijst Bijen. Op 30 april 2018 werd in de Staatscourant deze nieuwe lijst vastgesteld.

 

Downloaden