Een themanummer van bijen- en wespentijdschrift Hymenovaria over bijen in steden en dorpen. In maar liefst 160 pagina’s komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod, verdeeld over de categorieën Tuinen, Steden, Onderwijs en educatie en Beheer. Artikelen gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast beheer voor bijen en onderzoek aan wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers. Een echte schatkist van inspiratie voor iedereen die meer wil weten over bijen in stedelijke omgeving, en vooral voor wie daadwerkelijk aan de slag wil!

Er is een kleine voorraad gedrukte exemplaren die kunnen worden besteld door een email te sturen naar penningmeester@hymenoptera-nev.nl en € 10,– (voor verzending binnen Nederland) over te maken op: NL17 TRIO 0379 6254 31 onder vermelding van “themanummer”. Voor meer exemplaren of voor verzending buiten Nederland kan ook informatie ingewonnen worden via dit mailadres.

Download hieronder het volledige nummer of per artikel: