hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie
nieuwsbrief boeken brochures twitter websites

Boeken

Determinatieboek 2 

Determinatie tabel - deel 2

Het tweede deel om de Nederlandse soorten te kunnen determineren. Zie voor meer informatie bij Deel 1

Te bestellen via de Jeugdbondsuitgeverij: klik hier

Abeilles-de-Belgique 

Abeilles de Belgique/Halictidae

Alain Pauly heeft in de reeks over de fauna van België een boek geschreven over de halictidae. Dit boek wordt besproken in HymenoVaria 20.

In het boek ontbreekt een index. Wim Arp heeft die gemaakt en die is hier te downloaden door op het plaatje te klikken.

Basisgids wilde bijen 

Basisgids Wilde bijen

Expert op het gebied van wilde bijen, Pieter van Breugel, heeft een handzame gids geschreven voor de beginnende (wilde) bijenliefhebber. Het boek behandelt meer dan 100 soorten (van de circa 360 bijen) en hun belagers. Het boek, van 176 pagina's, bevat meer dan 750 foto's. De auteur hoopt dat dit boek tot meer interesse voor deze inheemse insectensoorten leidt en de pogingen om Nederland meer bloemrijker te maken ondersteunt.

KNNV uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 684 8
Prijs: € 22,95

Rode lijst bijen 2018 

Basisrapport Rode Lijst Bijen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft december 2016 opdracht verleend aan EIS Kenniscentrum Insecten en andere Ongewervelden om een basisrapport te schrijven met een voorstel voor een nieuwe Rode Lijst Bijen. Op 30 april 2018 werd in de Staatscourant deze nieuwe lijst vastgesteld.
Te verkrijgen als pdf: klik hier.

Veldgids bijen 

Veldgids Bijen

Deze veldgids van Steven Falk en Richard Lewington is een nieuwe en unieke veldgids met 272 soorten bijen die voorkomen in Nederland en Vlaanderen.

De gids heeft een uitgebreide inleiding over de leefwijze van wilde bijen, en bevat gedetailleerde informatie over hun kenmerken, verspreiding en habitat. Het boek is rijk geïllustreerd met ruim 700 kleurenfoto's en 1000 illustraties.

Determinatieboek 

Determinatie tabel - deel 1

Veel wilde bijen zijn bedreigd. Kennis over hun rol als bestuivers maar ook over hun voortplantings- en broedzorggedrag is de basis voor hun bescherming. Voorwaarde is dat je de soorten op naam kunt brengen. In Nederland zijn meer dan 350 bijensoorten aangetroffen. Met dit eerste deel kun je meer dan de helft van de soorten determineren. Verder staan in dit boek veel tips om bijen te bestuderen, voor een vliegende start als bijenliefhebber. De determinatietabel is zo opgezet, dat ze in het veld te gebruiken is. Meer dan een 10x loep is meestal niet nodig. De volgende genera zijn opgenomen: Anthidium, Anthophora, Chelostoma, Coelioxys, Dufourea, Epeolus, Hylaeus, Macropsis, Megachile, Melitta, Nomada, Panurgus, Specodes en Stelis.

Te bestellen via de Jeugdbondsuitgeverij: klik hier

Atlas over bijen 

De Nederlandse bijen

Deel 11 van de serie: Natuur/Fauna van Nederland waarin voor het eerst alle kennis over De Nederlandse bijen gebundeld is in één boek. Alle 358 soorten, met illustraties, beschrijvingen, verspreidingskaartjes en vliegtijddiagrammen staan in dit boek.
(544 pag. € 49,95 Uitgever Naturalis, EIS & KNNV, december 2012).

Herdruk verschenen in juli 2015. Te bestellen via de KNNV Uitgeverij: klik hier

Na het verschijnen van de eerste druk heeft Theo Peeters verbeteringen en aanvullingen genoteerd. Deze kunt u hier lezen.

boek over bijenhotels 


Gasten van bijenhotels


Geeft informatie en tips over bijenhotels en hun bewoners. Daaruit blijkt dat goede bijenhotels ecosystemen in het klein zijn. Niet alleen bijen, maar ook wespen, oorwormen en kevers leven in de gangetjes. Daarnaast zijn er allerlei predatoren, parasieten en tijdelijke gasten die rondom het bijenhotel kunnen worden waargenomen. Auteur Pieter van Breugel heeft in de loop van de jaren een grote kennis opgebouwd over bijenhotels.
(486 pag. € 27,50 Uitgever Naturalis en EIS, juli 2014)
3e druk, nu ook met index (oktober 2019). Wel is de pdf (49MB) Gasten van Bijenhotels beschikbaar

boek over bijenplanten 


Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen


Dit boek is het levenswerk van Arjen Neve (1931-2013). Als (hobby)imker raakte hij gefascineerd door de bijzondere relatie tussen planten en bijen. Hij constateerde al snel dat er een grote diversiteit bestond in de wijze waarop bloemen zijn ingericht om bijen te manipuleren, zodanig dat zij zorgen voor de voortplanting van de plant. Hij verplaatste zich daarbij in de bijen en de manier waarop zij een bloem waarnemen. 240 plantenbeschrijvingen plus gedetailleerde pentekeningen van de auteur. Mede-auteur: Raymond van der Ham.
(511 pag. € 22,50 Uitgever Naturalis, EIS en KNNV Delfland, juli 2014)
Dit boek is 'on-line' te lezen: Bijenplanten

Atlas over mieren en wespen 

De wespen en mieren van Nederland

Deel 6 van de serie: Natuur/Fauna van Nederland. Zelfs in een klein land als Nederland komen al 408 soorten wespen en 61 soorten mieren voor. Sommige zijn klein en zwart, maar andere zijn groot, bizar of prachtig gekleurd. Graafwespen zoals de bijenwolf en de harkwesp zien er door hun formaat en felle kleuren afschrikwekkend uit, tangwespen dragen merkwaarig gereedschap aan hun posten en goudwespen zouden met hun metaalglanzende kleuren niet misstaan in een juwelenkistje. De levenswijzen zijn zo mogelijk nog diverser. Spinnendoders zijn gespecialiseerd in het vangen van spinnen, metselwespen metselen prachtige nestjes en knotswespen maken bijen het leven zuur. En wat te denken van de uitgebreide samenlevingsvormen van mieren en sociale wespen?
(507 pag. Uitgever Naturalis, EIS & KNNV, 2004).
Uitverkocht

Rode lijst 

De Rode lijst van Bijen

Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst van de Nederlandse bijen (Apidae s.l.). De Rode Lijst werd samengesteld door Stichting EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 2004. De Rode-Lijststatus is bepaald aan de hand van een combinatie van een zeldzaamheids- en een trendcriterium. De zeldzaamheid werd bepaald met het aantal atlasblokken (5x5 km) waarin een soort is aangetroffen in de periode 1970-2001 (actuele periode). De trend werd bepaald door de status in de actuele periode te vergelijken met de status in de periode voor 1970 (referentieperiode). Van de 338 (in 2004) in Nederland aangetroffen bijensoorten komen er 188 (56%) op de Rode Lijst: 35 soorten zijn verdwenen, 31 ernstig bedreigd, 52 bedreigd, 53 kwetsbaar en 17 gevoelig. In totaal zijn 16 soorten niet beschouwd, omdat onvoldoende gegevens beschikbaar waren of omdat de soort niet als inheems is beschouwd. Elke bijensoort van de Rode Lijst wordt afzonderlijk besproken. In elke soorttekst komen het voorkomen in Nederland, de biotoop de nestelwijze, het bloembezoek en de vliegtijd van de soort aan bod. In de basistabel achterin het rapport wordt voor het eerst voor elke Nederlandse bijensoort een Nederlandse Naam gepresenteerd. In de discussie wordt de Rode Lijst van de bijen vergeleken met Rode Lijsten van andere flora- en faunagroepen. Hieruit blijkt dat bijen ernstiger bedreigd worden dan de meeste andere groepen. Als mogelijke oorzaken hiervan worden genoemd de verarming van de flora, het verdwijnen van 'kleine landschapselementen,' de vermesting van de bodem, de versnippering van leefgebieden en concurrentie om voedselbronnen met honingbijen. Naar aanleiding hiervan worden enkele vuistregels gegeven voor een bijenvriendelijk beheer van natuurgebieden.
(507 pag. Uitgever Naturalis, EIS & KNNV, 2004). Te verkrijgen als pdf: klik hier.

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2019