Categorie: Publicaties

De werkgroep geeft twee maal per jaar voor haar leden de nieuwsbrief HymenoVaria uit. De nieuwsbrief wordt naar keuze digitaal of op papier toegezonden aan de leden. HymenoVaria wordt gevuld met artikelen, inventarisatieverslagen, boekbesprekingen en aankondigingen van bijeenkomsten.

Onder boeken en brochures vindt u de uitgaves over het studiegebied waar meerdere leden aan meegewerkt hebben.

Boeken en brochures, Bzzz, HymenoVaria, Nesthulp

Laatste