Doelstelling van de sectie Hymenoptera

We willen bevorderen dat de kennis over en het respect voor de Nederlandse Hymenoptera (m.u.v. de mieren) wordt uitgewisseld. Daarvoor organiseren we studiedagen en excursies. En wordt tweemaal per jaar de nieuwsbrief ‘HymenoVaria’ verspreid. Verder wordt er gewerkt aan determinatietabellen.

De werkgroep, onderdeel van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), is actief op het gebied van natuurbehoud voor hymenoptera. De leden hebben diverse boeken of artikelen geschreven of informatieve websites gemaakt.

Er wordt samengewerkt met de Stichting European Invertebrate Survey Nederland (EIS Kenniscentrum insecten: www.eis-nederland.nl) op het gebied van het verzamelen van verspreidingsgegevens en het meewerken aan beschermingsmaatregelen.

Waar mogelijk stimuleren we om concrete maatregelen te treffen door instellingen, particulieren of gemeenten op het gebied van bescherming, zoals rekening houden met hymenoptera bij het beheer, het maken en beheren van nestkasten en nestplaatsen, het zaaien van drachtplanten, enz.

Geschiedenis

In 1990 ontstond binnen de Nederlandse Entomologische Vereniging de Aculeaten-werkgroep, vooral gericht op de Hymenoptera Aculeata, oftewel angeldragende vliesvleugeligen. De nadruk lag op de bijen en wespen. In januari 1995 werd besloten om de Aculeatenwerkgroep over te laten gaan in een sectie Hymenoptera, waarbij ook de liefhebbers van mieren, bladwespachtigen en sluipwespachtigen zich zouden kunnen aansluiten.

Anno nu…

Is de sectie een actieve werkgroep die op diverse terreinen bezig is. Regelmatig zoeken de leden van de werkgroep de publiciteit, vooral als de vliesvleugelige insecten in het geding zijn. Maar ook met inventarisaties (excursies), verdieping (studiedagen) en voorlichting is het een actief deel van de Nederlandse Entomologische Vereniging. De mierenwerkgroep is een aparte sectie van de NEV.

Lid worden van de hymenoptera werkgroep?

U weet nog weinig van hymenoptera? Geen nood: de leden helpen u op weg.

U wordt lid door 10 euro over te maken op NL17 TRIO 0379625431 t.n.v. L. van Kolfschoten, onder vermelding van ‘sectie Hymenoptera’, én een mail te sturen met uw adresgegevens .

Het lidmaatschap kan worden opgezegd door een e-mail te sturen aan de penningmeester. Wie in de loop van het jaar lid wordt, ontvangt beide nummers van de nieuwbrief. De nummers van voorgaande jaren staan op onze website, met uitzondering van de laatste twee.

Wie op 1 juni de contributie voor dat jaar nog niet heeft betaald, wordt geacht geen lid meer te zijn.

Bestuur

 • Voorzitter: Regina Oors. Tel. 06-44565424,
  e-mail: voorzitter@hymenoptera-nev.nl
  De voorzitter vertegenwoordigt de sectie naar buiten.
 • Secretaris: Erik van der Spek, Wilhelminalaan 67, 1781 AM Den Burg. Tel. 0222-318027.
  e-mail: secretaris@hymenoptera-nev.nl
  De secretaris onderhoudt contacten met de NEV, met instellingen over vergunningen en met
  buitenlandse zusterverenigingen. Beheert het archief en, samen met de webbeheerder, de website.
 • De penningmeester: Lisette van Kolfschoten
  e-mail: penningmeester@hymenoptera-nev.nl
  Zij beheert naast de financiën, de ledenadministratie.

De Hymenoptera-sectie telt meer dan 125 leden.