Voorjaarsexcursie: Retranchement en Het Zwin, 23 apr 2022

Westelijker kunnen we niet komen, zuidelijker wel. Op de grens met België en zee liggen twee bijzondere gebieden. Het Zwin, grotendeels Belgisch (80%), waar de zee toegang heeft tot achter de duinen. Een gebied dat recent aanzienlijk is uitgebreid. We bezoeken het Nederlandse deel dat beheerd wordt door het Zeeuwse Landschap.Het Zwin

De basis van Het Zwin is een binnenzee die aan het begin van de jaartelling ver het land indrong. In de 13e en 14e eeuw een zeearm, ’t Zwyn, een vaarverbinding naar Brugge, Damme en Sluis toen bloeiende handelscentra. Na het ondieper worden is een groot deel van het gebied ingepolderd. Recent is er een deel weer ontpolderd en aan Het Zwin toegevoegd. Het Zwin is een slufter, met elk tij komt er zeewater het gebied in en stroomt er weer uit.

Retranchement

Het wallencomplex Retranchement (27 ha) is nu een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. Dijken, weitjes, meidoornhagen, knotbomen, hoogstamfruit en drinkputten liggen verspreid over het gebied. In het gebied ligt ook het Fort Berchem, een redoute (veldschans), uit de Tachtigjarige Oorlog, en de Willem Leopoldpolder, die ca. tien jaar geleden als natuurgebied is ingericht. Dit laatste gebied vormt een mooie schakel tussen Het Zwin en Retranchement.

Datum: 23 april 2022.
Tijdstip: 10.00 uur.
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl. Maximum aantal deelnemers: 15.

Reservedatum: 30 april.