In dit nummer (39 pagina’s) onder meer:

  • Verslag excursie Chaamse bossen
  • Leuke waarnemingen in 2017
  • Kraagbloedbij na bijna twee decennia teruggevonden
  • De Nederlandse en Belgische goudwespen van het genus Crysis
  • Jaarverslag sectie Hymenoptera
  • Nationale Bijenstrategie ondertekend
  • Bijenzaken bij EIS kenniscentrum Insecten
Download