In dit nummer onder meer:

  • Veldobservaties
  • Rafelige of gladde wanden? Onderzoek naar bijenhotels
  • Inventarisatie en observatie van bijen. Hoe doe je dat?
  • Broedcellen van Isodontia mexicana
  • Een bijdrage over de familie Platygastridae in Nederland
Lees de Hymnovaria