In dit nummer onder meer:

  • Verslagen excursie 2019
  • Veldobservaties
  • Waarnemingen aan nesten van Eucera longicornis op Texel
  • De goudwesp Chrysurus austriaca in Zuid-Limburg
  • ‘Binokenmerken’ documenteren met macrofotografie
  • Het genus Proctotrupes in Nederland
Lees de Hymenovaria