In dit nummer onder meer:

  • Veldobservaties
  • Bijen op Zuid-Hollandse dijken
  • Nestelplek (Andrena niveata)
  • Zes nieuwe schildwespen voor Nederland en voor Texel
  • Inleiding tot de (wespenfamilie Scelionidae)
Lees de Hymnovaria