In dit nummer onder meer:

  • In memoriam Heinrich Wolff en Charles Day
  • Leuke waarnemingen 2020
  • Veldobservaties
  • Een muurwesp op groot kaasjeskruid
  • De heidehommel in het Limburgs landschap
  • Drie nesten van de heidehommel gevonden
  • De roodrandzandbij Andrena rosae nieuw ten noorden van Rotterdam
  • In welke sigaargallen nestelt de rietmaskerbij?
Lees de Hymnovaria