In dit nummer onder meer:

  • Gravenhorstia picta een zeer zeldzame parasiet
  • Onderscheid mannetjes Osmia leiana en Osmia niveata
  • Herontdekking Andrena falsifica op de Veluwe
  • Bloembezoek en aantalsontwikkeling akkerhommels
  • Een seizoen spinnendoders en graafwespen vangen
  • Mexicaanse zwartsteel in doorzonwoning
  • Broedzorg en ontwikkeling van de gouden slakkenhuisbij
Lees de Hymnovaria