hymenoptera-werkgroep Pluimvoetbij - Jeroen de Rond
wat zijn hymenoptera publicaties determinatietabellen agenda over ons meer informatie
bestuur redactie hymenopterologen

Doelstelling van de Hymenoptera werkgroep

Het bevorderen van het uitwisselen van kennis over de Nederlandse Hymenoptera (m.u.v. de mieren) tussen de leden door middel van het twee maal per jaar rondzenden van de Nieuwsbrief "HymenoVaria" en het houden van twee excursies.
Het bevorderen van de soortenkennis over de Nederlandse Hymenoptera door middel van een jaarlijkse determinatiedag en het maken van Nederlandstalige determinatietabellen. Tabellen worden ook op de website gepubliceerd.
Het samenwerken met de Stichting European Invertebrate Survey Nederland (www.naturalis.eis.nl) op het gebied van het verzamelen van verspreidingsgegevens en het meewerken aan beschermingsmaatregelen.
Het stimuleren van concrete maatregelen die instellingen, particulieren of gemeenten nemen op het gebied bescherming zoals rekening houden met hymenoptera bij het beheer, het maken en beheren van nest'kasten' en nestplaatsen, het zaaien van drachtplanten, enz.

Bestuur

Voorzitter: Jan Smit, Voermanstraat 14, 6921 NP Duiven. Tel. 0316-284793.
De voorzitter vertegenwoordigt de sectie naar buiten.

Secretaris: Erik van der Spek, Wilhelminalaan 67, 1781 AM Den Burg. Tel. 0222-318027.
De secretaris onderhoudt contacten met de NEV, met instellingen over vergunningen en met buitenlandse zusterverenigingen. Beheert het archief en, samen met de webbeheerder, de website.

De penningmeester: Arno van Stipdonk, Standaardmolen 16, 6003 CJ Weert. Tel. 0495-520826.
De penningmeester beheert de financiën en voert de ledenadministratie.

De Hymenoptera-sectie telt begin 2018 meer dan 100 leden.

Lid worden?

U wordt lid door 10 euro over te maken op NL34 ASNB 0942 6821 49 t.n.v. Arno van Stipdonk, onder vermelding van ‘sectie Hymenoptera’, (BIC code: ASNB NL21) én een mail te sturen met uw adresgegevens .
Wie op 1 juni de contributie voor dat jaar nog niet heeft betaald, wordt geacht geen lid meer te zijn. Het lidmaatschap kan worden opgezegd door een e-mail te sturen aan de penningmeester. Wie in de loop van het jaar lid wordt, ontvangt beide nummers van de nieuwbrief. De nummers van voorgaande jaren staan op onze website, met uitzondering van de laatste twee.

© Hymenoptera-werkgroep 2015-2019