Onder leiding van Jan Smit en Wim Klein vindt op zaterdag 13 januari 2024 de jaarlijkse studiedag plaats. De verwachting is dat de Entomologische Tabel voor de Plooivleugelwespen in 2024 uitkomt, samengesteld door Jan Smit en Wim Klein. Op de studiedag gaan we met de concepttabellen aan het werk.

Voor het middagdeel kun je eigen ongedetermineerd materiaal meenemen, er is ook materiaal van het museum beschikbaar.

Het meenemen van een eigen binoc en/of lichtbron is mogelijk en hier wordt ook prijs op gesteld.

Programma
We beginnen om 10.00 en sluiten af om 16.00 uur.

10.00u inloop met koffie en thee
10.20u inleiding door de voorzitter
10.30u intro Wat zijn plooivleugelwespen
11.00u koffiepauze

11.15u de biologie van de plooivleugelwespen
11.45u introductie proeftabel
12.15u lunchpauze

13.00u praktijkgedeelte
16.00u afsluiting

Praktisch
Je kunt je eigen lunch meenemen, of een lunch gebruiken in het restaurant van het museum.

We kunnen gratis parkeren op parkeerterrein 2 (P2). Bij het aanrijden via de Mendelweg is dat het parkeerterrein aan de rechterkant. Er staat een bord bij, waarop ‘P2, parkeren medewerkers’ staat aangegeven.

Alleen wanneer dit terrein vol is, wordt het gebruikt als overloop voor bezoekersauto’s, dan is het parkeren op de andere parkeerplaats, voor eigen kosten.

Aanmelden
Opgeven voor de studiedag is vereist.
Voor leden is de studiedag gratis, van niet leden wordt een bijdrage van € 10 gevraagd (gelijk aan een jaar lidmaatschap). Opgave graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 januari 2024.

Opgeven: secretaris@hymenoptera-nev.nl.