Symphyta is een onderorde van de vliesvleugeligen met wereldwijd 6000 soorten. De meeste soorten komen voor in de gematigde streken. In Midden-Europa komen ongeveer 800 soorten voor.

Zaagwespen onderscheiden zich van andere vliesvleugeligen door de brede verbinding van het achterlijf met het borststuk (geen wespentaille) en door hun op rupsen gelijkende larven. De naam is afkomstig van de op een zaag lijkende ovipositor, waarmee de vrouwtjes planten binnendringen voor het leggen van hun eitjes.

Grote populaties van bepaalde zaagwespsoorten kunnen grote economische schade toebrengen aan bossen en cultuurplanten.

Familie Nederlandse naam Auteurs, jaar Titel PDF
Xyelidae dennenappelbladwespen
Pamphiliidae spinselbladwespen C van Achterberg en B van Aartsen 1986 The European Pamphiliidae klik hier
Argidae borstelsprietbladwespen Burggraaf-van Nierop & van Achterberg 1990 De Cephidae en Argidae van Nederland klik hier
Blasticotomidae schuimbladwespen van Achterberg & Altenhofer 2013 Notes on the biology of Seleucus cuneiformis, Holmgren klik hier
Cimbicidae knotssprietbladwespen
Diprionidae kamsprietbladwespen
Tenthredinidae gewone bladwespen A. Mol 2010 Tenthredinidae klik hier
Cephidae halmwespen Burggraaf-van Nierop & van Achterberg 1990 De Cephidae en Argidae van Nederland klik hier
Siricidae houtwespen
Xiphydriidae kameelhalshoutwespen