De zomerexcursie voert ons naar het Groningse Westerwolde

Westerwolde herbergt niet het landschap waar je direct aan denkt bij de provincie Groningen. Het gaat om het stroomgebied van de Ruiten Aa met gevarieerde oevervegetaties en houtwallen, droge en natte heideterreinen met vennen en bossen. Rond het gehucht Ter Borg, vier boerderijen en een schaapskooi, ligt een oud agrarisch landschap met kleine akkers met houtwallen en eiken tot 200 jaar oud.

De Ruiten Aa heeft haar meanders terug gekregen en volgt weer haar natuurlijke route door het landschap. Daardoor heeft het aantrekkelijke oeverlanden. Op de Westeresch werken pachters, provincie, de Werkgroep Grauwe Kiekendief en Staatsbosbeheer samen in een project voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Door gedeeltelijk herstel van de historische indeling zijn er nu 40 kleine akkers. Hier wordt in stroken een diversiteit aan gewassen geteeld, zoals boekweit en bonen. Ook zijn er vogelakkers en zandpaden met bloemrijke bermen.

Uit het gebied zijn volgens NDFF 86 soorten bijen bekend, van veel soorten dateert de waarneming uit de jaren ’70. In het dorp Sellingen zijn toen ook waarnemingen van de zandblauwtjesglansbij Dufoura halictula gemeld. Volgens de rode lijst (Reemer 2018) is deze soort uit ons land verdwenen. Van aculeate wespen zijn maar een handvol soorten gemeld.

Opgeven kan bij Erik van der Spek: secretaris@hymenoptera-nev.nl
Als reservedatum is 12 augustus 2023 gepland.