Datum: 6 augustus 2022.
Reservedatum: 13 augustus.

In de Gelderse Poort wordt dit jaar een 5000 soorten jaar georganiseerd. De sectie Hymenoptera is gevraagd daar een bijdrage aan te leveren. Dit is reden om het onderzoeksgebied van onze zomerexcursie van de Ruiten A te verplaatsen naar de Rijn en Waal.

Ruimte voor de rivier

In het kader van ‘ruimte geven aan de rivier’ heeft men in natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden de natuur de kans gegeven om een dynamisch rivierlandschap te ontwikkelen. Variërend van rivierduinen, overstromingsgrasland, ooibossen tot nevengeulen.

Er is een grote variatie aan habitats en plantensoorten met voldoende dynamiek, veroorzaakt door de rivier en grote grazers. Voor bodemnestelaars is er nestgelegenheid in verschillende grondsoorten. Daarnaast is er dood staand hout voor holte nestelaars. Dat hier veel soorten Hymenoptera te verwachten zijn weten we o.a. uit publicaties van Jan Smit die hier regelmatig actief is.

Aanmelden: spek-druif@introweb.nl.