In het kader van het Jaar van de Wesp 2024 hopen we tijdens deze inventarisatie vooral veel wespensoorten te vinden.

Ruimschoots vóór deze excursie zal de veldgids Aculeate wespen van Flor Rhebergen in drukvorm verschijnen. Flor Rhebergen zal ook aanwezig zijn tijdens deze excursie.

Een in 1938 afgesneden en dichtgegooide meander van de Maas is in 2015 over 4 km lengte weer uitgegraven en aan één kant aan de rivier aangetakt. Bij hoogwater komt er vers rivierwater in deze zijarm. De oppervlakte van de Keentsche Uiterwaard is over 3 km² verlaagd, dit waterbergingsgebied kreeg daardoor ook meer natuurwaarde.

Het rivierwater zorgt voor dynamiek in het gebied, wat is aangevuld met begrazing door runderen en paarden die hier vrij rondlopen. Ze beïnvloeden het landschap, bijvoorbeeld door het vervormen van struiken door vraat en schuren en door het maken van stierenkuilen. De runderen zijn Taurossen, dat genetisch gezien, zo veel als mogelijk overeenkomt met het uitgestorven Europese oerrund. Een gevarieerd rivierenlandschap met een diversiteit aan habitats waar veel soorten zijn te verwachten. Het gebied wordt beheerd door het Brabants Landschap. De in NDFF bekende soortenlijst is nog erg beperkt en kunnen we dus behoorlijk uitbreiden.

De grootste oppervlakte van het gebied bestaat uit rivier- en moeraslandschap N01.03 en rivier N02.01, ook is er een grote oppervlakte kruiden- en faunarijkgrasland N12.02. Er zijn stukjes rivier- en beekbegeleidend bos N14.01 en er is ook een hoogstamboomgaard L01.09.

Deelname is gratis voor leden, van niet leden wordt een bijdrage van € 10 gevraagd (gelijk aan een jaar lidmaatschap).

Datum: 3 augustus 2024, reservedatum is 10 augustus 2024

We verzamelen om 10.00 uur.

Opgave: secretaris@hymenoptera.nl